آرشیو برچسب های: عایق پاششی پلی یورتان

عایق پلی یورتان پاششی

عایق پلی یورتان پاششی: عایق پاششی صوتی در این نوع عایق پلی یورتان سلول های باز زیادی وجود دارد و باعث می شود در این نوع عایق حفره های هوایی به وجود بیاید که باعث جذب امواج صوتی می شود. عایق صوتی به خاطر این ویژگیها عایق صوت است ولی تا حدودی عایق حرارت هم […]